Historie 📜

60. léta 20. století

První ročník pochodu, pořádaný ještě pod jménem Kolem Velkého Újezda, byl zorganizován 21. června 1969, necelých pět měsíců po ustanovení odboru turistiky při TJ Sokol Velký Újezd. Sestával tehdy pouze ze dvou tras (2550 km), na které se vydalo celkem 19 turistů, což byla doposud nejnižší účast v historii. Jistě to mělo na svědomí i velmi nepříznivé počasí, kvůli kterému musel být start odložen o tři hodiny. Startovalo se od velkoújezdské sokolovny (Olomoucká 99) a trasy vedly směrem na jih od Velkého Újezda – přes Zákřov, Tršice či Daskabát. Hlavním organizátorem byl Jaroslav Bican, zakladatel a tehdejší předseda odboru KČT TJ Sokol Velký Újezd.


70. léta 20. století

V roce 1971 (3. ročník) byla akce přejmenována na Memoriál Jaroslava Švarce, což jí zůstalo do současnosti. Proč došlo ke změně názvu, není přesně známo, ale podle vzpomínek pamětníků to byla snaha nezapomenout v této době na významnost osobnosti Jaroslava Švarce, o něhož tehdejší doba neprojevovala valný zájem.  Startovné pochodu v roce 1971 činilo 3 Kč na 50 km a 1 Kč na 25 km.

Účast pochodu strmě rostla až do roku 1976, kdy byl zaznamenán nejvyšší počet účastníků v celé historii (539) a zároveň jejich nejvyšší počet na 25kilometrové trase (407). Na 50kilometrové trase byl rekord tržen o dva roky dříve, kdy si ji vybralo 171 turistů.
V roce 1977 (9. ročník) se pochod mimořádně neuskutečnil v červnu, nýbrž až v září.
Složení tras zůstalo neměnné do roku 1978 (jubilejní 10. ročník), kdy byla výjimečně přidána trasa na 100 km, která se za celou historii memoriálu šla jen pětkrát (při příležitosti 10., 20., 25., 30. a 50. ročníku) a právě při svém prvním uvedení přilákala největší počet zájemců: 40. Od té doby jich bylo vždy o něco méně. Kromě toho se v tomto roce stal mimořádnou součástí dálkový běh na 25 km. V příštím roce (1979, 11. ročník) se tyto novinky nezopakovaly, ale objevila se trasa 15 km.

Deset nejrychlejších turistů na 50km trase
z výsledkové listiny 4. ročníku MJŠ (1972)

Keramické medaile, které získávají účastníci pochodu za jeho absolvování, zhotovoval do roku 1978 Oldřich Vícha z Uherského Hradiště, kterého v roce 1979 vystřídal Antonín Moštěk z Vlčnova. Návrhy medailí v těchto dekádách dělal nejčastěji Pavel Coufal (který rovněž navrhoval propozice, pamětní listy a zajišťoval propagaci MJŠ), dále Eva Labounková a Martin Hron.

Několika ročníků v této dekádě se zúčastnily i sestry Jaroslava Švarce, Libuše Hovězáková a Anna Čížková.
V počátečních ročnících MJŠ byla v cíli pro všechny připravena v kuchyni JZD dršťková a gulášová polévka, kterou vařily kuchařky družstva v čele s paní Marií Chamlarovou. Oblíbené bylo také promítání filmů z dřívějších ročníků memoriálu v kinosále, které točil Břetislav Heger a promítal Jaroslav Kraus.

Pamětní list z 11. ročníku MJŠ (1979)

80. léta 20. století

V roce 1980 (12. ročník) se do skladby MJŠ po roční pauze vrátil běh na 25 km, který setrval do roku 1983 (15. ročník), kdy zaznamenal svou nejvyšší účast: 88 běžců. V tomto roce se navíc pochod stejně jako v roce 1977 neuskutečnil v červnu, tentokrát to však bylo naopak dříve, a sice v květnu.

Kromě tradiční 25- a 50kilometrové trasy se dále těšila oblibě také trasa 15 km, která však nebyla v provozu mezi lety 1981 a 1983 (13.–15. ročník). Nejvyšší účast zaznamenala v roce 1988 (jubilejní 20. ročník), kdy si ji vybralo 261 turistů. Tento rok navíc přivítal další trvalejší novinku: 35km trasu, která nikdy nepřilákala více zájemců než právě ve svém úvodním ročníku: bylo jich tematických 35. Mimoto byla v tomto jubilejním ročníku a jedinkrát v této dekádě uspořádána nejdelší trasa na 100 km.


90. léta 20. století

Od roku 1990 (22. ročník) se start a cíl pochodu přesunul od sokolovny na hřiště TJ Sokol (Mlýnská 360).

Z propozic k 22. ročníku MJŠ (1990)

V roce 1992 (24. ročník) došlo k zásadní reorganizaci tras, které začaly vést vojenským prostorem Libavá k pramenu řeky Odry. Účastníci MJŠ tak měli jedinečnou přiležitost se do těchto jinak nepřístupných míst podívat. V témže roce výjimečně nebyla uspořádána trasa na 35 km, což se na několik let zopakovalo ještě od roku 1997.
V roce 1998 (30. ročník) skončila trasa na 15 km, aby byla vystřídána 18km, následně 17km trasou, a v roce 1999 byla výjimečně prodloužena 25kilometrová trasa na 30 km.
Tato dekáda hostila dvakrát 100km trasu: v letech 1993 (25. ročník) a 1998 (jubilejní 30. ročník).
V devadesátých letech činila cena startovného 10 Kčs, resp. 10 Kč. Cena už platila paušálně pro všechny trasy.


0. léta 21. století

V roce 2000 (32. ročník) byla přidána nejkratší, 6km trasa. Delší trasy byly pozměněny a poprvé se na nich účastníci dostali do Slavkova, Pekla, Středolesí, Radíkova, Kunzova a Uhřínova.

V roce 2003 (35. ročník) byl na MJŠ oficiálně pozván tehdejší prezident České republiky Václav Klaus, který se však s odvoláním na svůj pracovní program omluvil, ale popřál memoriálu úspěch a pozdravil všechny jeho organizátory a účastníky.
Od roku 2004 (36. ročník) došlo k obnovení 35km trasy.
Během této dekády dvojnásobně vzrostla cena startovného: zatímco v roce 2001 činila ještě 10 Kč, v roce 2004 to bylo 15 Kč a v roce 2007 už 20 Kč.


10. léta 21. století

V roce 2010 vznikl první (dnes již neexistující) web věnovaný MJŠ na adrese mjs.blog.cz, který byl v provozu 10 let.
V roce 2011 (43. ročník) se MJŠ zapojil do celoevropské turistické akce Eurorando 2011, u nás s podtitulem Voda ze střechy Evropy. Na základě toho byl klasický pamětní list nahrazen účastnickým listem za účast na odebírání vody v přírodě na turistické akci, k zakoupení byla speciální trička a byly vyhotoveny dvě verze medaile. Jedna z nich, věnovaná právě Eurorandu, zobrazovala pramen Odry, druhá si vypůjčila vzhled medaile z roku 1978, pozbyla jen glazuru. Tohoto ročníku se zúčastnil nezvykle vysoký počet turistů (515). Přestože nebyl překonán rekord z roku 1976, šlo o 4. nejvyšší účast v historii a první překonání hranice 500 lidí po 23 letech. Rekordy však v tomto roce přece jen padly, a to v počtu účastníků na trase 17 km (266) a 6 km (162).

6. ledna roku 2012 zesnul Jaroslav Bican, hlavní organizátor dosavadních 43 ročníků MJŠ. Jeho místo převzal Miroslav Dobisík, který má organizaci MJŠ na starost dodnes.
V letech 2013–2015 byl MJŠ součástí turistické akce Vystup na svůj vrchol, trasa pochodu byla proto mírně pozměněna a zavedla turisty na Fidlův kopec, nejvyšší vrchol Oderských vrchů. I pro tuto příležitost byla vyrobena speciální trička. Po skončení akce se trasa vrátila do původní podoby, tudíž místo Fidlova kopce zavádí účastníky přes Farářovu louku. V roce 2014 se zároveň slavilo 100. výročí narození Jaroslava Švarce.

Od roku 2016 vzniká z každého ročníku MJŠ videoreportáž, která je sdílena na platformě YouTube i na stránkách MJŠ.
Na léta 20182019 (50.–51. ročník) se start a cíl přesunul opět do sokolovny, potom se však zase vrátil na hřiště. U příležitosti jubilejního 50. ročníku (2018) proběhlo i slavnostní zahájení, k prodeji byla opět památeční trička a po dvaceti letech se zorganizovala (dosud naposledy) trasa 100 km.

V roce 2019 (51. ročník) došlo k doposud poslední aktualizaci počtu tras: na přání účastníků byla přidána trasa na 10 km, čímž se počet tras ustálil na rekordních šesti.
V této dekádě také došlo k nejvýznamnějšímu navýšení ceny startovného: v roce 2012 vzrostla cena na 30 Kč, v roce 2013 na 40 Kč a v roce 2018 na 50 Kč. Zároveň však od navýšení v roce 2018 platí snížené vstupné 30 Kč pro děti do 15 let.


20. léta 21. století

V letech 20202021 (52.–53. ročník) se MJŠ kvůli pandemii nového koronaviru SARS-CoV-2 mimořádně neuskutečnil v červnu, nýbrž až v září. Jinak však průběh pochodu nijak omezen nebyl.

Na konci roku 2021 vznikl tento web (jaroslavsvarc.cz).
V roce 2022 (54. ročník) byly výjimečně pozměněny některé trasy, a to včetně jejich délek (17 km → 14 km; 25 km → 22 km; 35 km → 33 km). Důvodem byla uzavřená cesta k pramenu Odry kvůli jiné akci. Trasa do Kozlova tak byla odkloněna přes Rakovou boudu.
V roce 2023 (55. ročník) zaznamenala trasa 10 km dosud nejvyšší počet účastníků (176). V tomto roce dále došlo – opět po pěti letech – k navýšení startovného, tentokrát jen o 5 Kč. Základní cena tedy vzrostla na 55 Kč a snížená na 35 Kč. Další navýšení se objevilo hned následující rok: v roce 2024 (56. ročník) vzrostla cena o dalších 5 Kč, tedy na 60 Kč (základní startovné) a 40 Kč (snížené startovné).